SỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUÁN NỘI THẤT, ĐỒ GIA DỤNG