Khảo sát nhu cầu

ANH CHỊ THÂN MẾN!

Phan Hoàng Gia cần khảo sát để ghi nhận nhu cầu thực tế của Anh/Chị để làm tư liệu, nền tảng cho các bước thiết kế thi công nội thất tiếp theo.

Chỉ mất một vài phút để điền hết phiếu khảo sát, điều đó sẽ giúp Anh/Chị tiết kiệm khá nhiều thời gian mà Phan Hoàng Gia cũng có thể nhận được thông tin cơ bản một cách nhanh chóng. Rút ngắn quá trình để nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo.

KHẢO SÁT NHU CẦU KHÁCH HÀNG